Na Vapour 2 E-Liquid 10 ml šarže VSLN & VSKS došlo k chybě tisku. Správné datum spotřeby je červenec 2019.

Všeobecné podmínky

Pokud si budete nadále prohlížet tuto webovou stránku a používat ji, souhlasíte s tím, že budete dodržovat níže uvedené podmínky použití, kterými se společně s našimi Zásadami ochrany osobních údajů řídí vztah Vapour 2 s vámi ve vztahu k této webové stránce.

Vapour2.cz vynakládá maximální úsilí na to, aby webové stránky udržela v bezproblémovém chodu. Vapour2.cz však nenese žádnou odpovědnost za situace, kdy jsou webové stránky dočasně nedostupné z důvodu technických problémů mimo naši kontrolu.

Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetových stránek www.Vapour2.cz (dále jen "web"), společnost VMR CZ, s.r.o., IČ: 24315613, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195977 (dále jen "prodávající" nebo "my") a kupujícího (dále jen "kupující" nebo "vy") vyplývající z kupní smlouvy na zboží prodávajícího, které prodávající nabízí na webu (dále jen "zboží") uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Ustanovení těchto VOP se vztahují pouze na kupující - spotřebitele, tedy fyzické osoby, které při uzavírání a plnění smlouvy nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V otázkách těmito VOP neupravených se vztahy mezi prodávajícím a těmito kupujícími řídí platnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") a zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

Právní vztahy s ostatními kupujícími se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení těchto VOP se na ně nevztahují.

Kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP odesláním objednávky na jakékoli zboží v e-shopu provozovaném prodávajícím, nebo v případě objednávky po telefonu tím, že během telefonického hovoru potvrdí, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku, z níž nebude jasně patrný bezvýhradný souhlas kupujícího s těmito VOP.

Zletilost

Veškeré zboží je určeno pouze osobám, které v době objednávky dovršily alespoň 18 let věku. Odesláním objednávky v e-shopu, nebo objednáním zboží po telefonu kupující prohlašuje, že v době objednávky dovršil alespoň 18 let věku. Pokud kupující neprokáže tuto skutečnosti při převzetí zboží, zboží nebude kupujícímu předáno a kupující odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu tím vzniklou (včetně příslušných nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu a zpět).

Určení zboží, varování

Zboží prodávajícího není dále určeno těhotným nebo kojícím ženám ani osobám s onemocněním srdce nebo s jeho rizikem, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo osobám užívajícím léky proti depresi či astmatu.

Některé náplně do elektronických cigaret obsahují nikotin. Jestliže jste alergičtí na nikotin, propylenglykol nebo jakoukoli kombinaci inhalantů, jste-li těhotná nebo pokud kojíte, nebo pokud máte problémy se srdcem, cukrovku, vysoký krevní tlak či astma, poraďte se se svým lékařem před použitím jakéhokoli zboží. Pokud zaznamenáte nežádoucí příznaky nikotinu, jako je nevolnost, zvracení, závratě, průjem, slabost či silné bušení srdce, přestaňte zboží používat a poraďte se s lékařem. Nikotin může být toxický při vdechnutí nebo požití ve velkých dávkách a může způsobit podráždění očí a kůže, pokud se s nimi dostane do kontaktu. Dojde-li k takovému kontaktu, ihned zasažené místo omyjte vodou a mýdlem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a způsobuje závislost.

Zboží není určeno k léčbě jakékoliv nemoci či fyzické indispozice. Zboží je třeba uchovávat mimo dosah dětí a domácích zvířat. Požití některých částí zboží může způsobit nebezpečí udušení. Zboží není uváděno na trh pro použití jako přípravek na odvykání kouření. Zboží není schváleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím na dodání zboží se uzavírá buď prostřednictvím e-shopu na webu nebo prostřednictvím telefonu, v obou případech s následným emailovým potvrzením. Prodávající neúčtuje kupujícímu žádné náklady spojené s uzavíráním smlouvy na dálku prostřednictvím e-shopu či telefonu. Za použití těchto komunikačních prostředků platí kupující pouze cenu, kterou mu účtuje jeho poskytovatel příslušných služeb (telefonní operátor, mobilní operátor, poskytovatel internetového připojení, apod.).

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Údaje uvedené na webu, v reklamách, nabídkových katalozích či letácích nejsou závaznými návrhy na uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na webu. Slevové a jiné prodejní akce jsou vždy s výhradou vyčerpání zásob a trvají pouze po dobu, která je v nich uvedena.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným ze strany kupujícího prodávajícímu. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím na dodání zboží uvedeného v objednávce je uzavřena v okamžiku, kdy kupujícímu dojde e-mailové potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, vždy však nejpozději okamžikem, kdy dojde k (a) předání zboží uvedeného v objednávce kupujícímu a (b) zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího prodávajícímu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu 5 let a uchovávána v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Objednávání zboží na webu je spojené s poskytnutím některých osobních údajů kupujícího prodávajícímu. Poskytnutím osobních údajů kupující projevuje souhlas s dalším zpracováním a shromažďováním těchto osobních údajů prodávajícím k obchodním a marketingovým účelům, a to i po úspěšném splnění smlouvy až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním či shromažďováním.

Prodávající bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souvislosti se  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití a nebudou poskytnuty třetí straně v rozporu se zákonem.

Kupující má přístup ke svým osobním údajům, které o něm prodávající zpracovává, a pokud si kupující přeje tyto osobní údaje upravit, může tak učinit prostřednictvím kontaktního centra nebo si je editovat po přihlášení na svůj účet na web. Osobní údaje kupujícího je možno na základě jeho písemné žádosti odstranit z databáze prodávajícího. Další práva kupujícího jsou uvedena v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Součástí podmínek, kterými se řídí Váš vztah s námi, jsou Zásadami ochrany osobních údajů se kterými tímto výslovně souhlasíte.

Popisy Zboží

Název, popis a hlavní charakteristiky zboží a jeho vlastností je uveden na webu.

Cena Zboží

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny uvedené na webu jsou včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. K těmto cenám se připočítá cena přepravy zboží od prodávajícího ke kupujícímu dle platných tarifů smluvního dopravce a zvoleného způsobu přepravy. Před odesláním objednávky je vždy zobrazena konečná cena včetně přepravy.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu uvedenou v příslušné nabídce, katalogu, slevovém letáku, atd.

Způsoby platby

Platby jsou zajišťovány platebním systémem PayU. Platit lze následujícími metodami:

  • platební kartou Visa, MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, Diners Club,
  • klienti Fio banky, České Spořitelny, Raiffeisenbank, mbank, GE Money bank, Sberbank, nebo Komerční banky mohou platit pomocí rychlé platby,
  • hotově na provozovně, kde je možné si zboží i vyzvednout v rámci otevírací doby.

 

Doprava zboží

Dopravu platí kupující, pokud není stanoveno jinak.

Doprava se uskutečňuje dle volby kupujícího GLS kurýrní službou, prostřednictvím České pošty, či jinak.

Zboží bude expedováno do 24 hodin od připsání peněz na účet prodávajícího (lhůta neběží mimo pracovní dobu prodávajícího).

Zboží objednané na dobírku bude expedováno do 24 hodin od přijetí objednávky (lhůta neběží mimo pracovní dobu prodávajícího).

Zboží určené k osobnímu vyzvednutí na provozovně, bude připravené do 1 hodiny od zaslání emailového potvrzení o přijetí Vaší objednávky. To platí v případě, že zboží je na skladě a v rámci otevírací doby provozovny na adrese prodávajícího Pod vodovodem 4, Praha 5 - Jinonice.

V případě nevyzvednutí zboží zaslaného na dobírku, Vám bude účtován manipulační poplatek v ceně 15 % z ceny zboží + cena za dopravu zboží k Vám i zpět.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (neplatí při objednání a převzetí zboží v provozovně prodávajícího), má kupující v souladu dle ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez sankce. Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit, kontaktujte neprodleně oddělení zákaznické péče prodávajícího na bezplatném telefonním čísle 800 622 222.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu v písemné formě nejpozději poslední den uvedené 14 denní lhůty. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku není možné odstoupení u zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Kupující dále bere na vědomí, že dle ust. § 53 odst. 10 občanského zákoníku má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě řádného odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží do 30 dnů od odstoupení poníženou o veškeré takové skutečně vynaložené náklady.

Prodloužená záruka vrácení peněz na 30 dní při nákupu Starter kitů

Prodávající poskytuje jedinečnou možnost vyzkoušení zboží, která se vztahuje na všechna zakoupená balení Starter kitů přes web. Toto zboží má kupující právo vrátit prodávajícímu ve lhůtě 30 dnů od jeho převzetí a obdrží zpět kupní cenu. V případě nejasností, jestli se na Vámi zakoupené zboží vztahuje možnost vrácení peněz do 30 dnů, obraťte se prosím na naše kontaktní centrum na bezplatném telefonním čísle 800 622 222.

Více informací zde.

Rozpor s Kupní Smlouvou, Reklamace, Záruka

Uplatnění reklamací, rozpor s kupní smlouvou a záruka se řídí (není-li níže poskytnuta záruka ve větším rozsahu) ustanoveními platných právních předpisů, a to zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží tohoto druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Záruční doba na zboží činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Vadu je třeba vytknout prodávajícímu (reklamovat) před uplynutím této záruční doby, jinak právo zaniká. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Reklamace pro zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu se uplatňují prostřednictvím chatu na webu, telefonicky na telefonním čísle 800 622 222, e-mailem na adrese support@vapour2.cz nebo osobně na provozovně prodávajícího na adrese Pod vodovodem 4, Praha 5 - Jinonice . Při uplatnění reklamace na chatu, telefonicky nebo e-mailem se považuje za dobu uplatnění reklamace doba, kdy bylo reklamované zboží doručeno prodávajícímu. Při zakoupení výrobků u jiného prodejce (např. v kamenném obchodě) je nutné reklamovat zboží tam, kde bylo zakoupeno. K reklamaci zboží je nutné doložit doklad o nákupu zboží u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo ze záruky uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující má při reklamaci následující práva:

(a)  Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

(b)  Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

(c)  Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Doživotní záruka na elektronické součásti

Nad rámec výše uvedené zákonné záruky prodávající poskytuje unikátní doživotní záruku na poškozené či nefunkční baterie a adaptéry. Tuto záruku je možné uplatnit pouze při splnění podmínky nákupu jakéhokoli množství náplní (cartridgí) Vapour 2 nebo e-liquidu v posledních 90 dnech před reklamací přes náš web. Výměnu baterií a adaptérů lze uplatnit až pětkrát ke každému číslu objednávky. Tato jedinečná záruka Vám významně zjednoduší užívání zakoupeného zboží.

Více informací o doživotní záruce.

Chat a Sociální Sítě

Zavazujete se, že chat a sociální dítě dostupné prostřednictvím webu budete používat pouze v souladu s VOP a právním řádem České republiky a nebudete činit cokoli, co porušuje práva třetích osob, je jakkoli neetické nebo co by mohlo narušit chod webu.

Rozhodné právo a řešení sporů

Veškeré právní vztahy, na které se vztahují tyto VOP se řídí českým právním řádem a veškeré spory z nich budou rozhodnuty věcně a místně příslušným soudem České republiky, není-li kogentním ustanovením právního předpisu stanoveno jinak.

Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení těchto VOP bude považovat za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto VOP a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek VMR CZ, s.r.o.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26.9.2013.

 

Enter your batch # in the field below

K ZAKOUPENÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU VAPOUR 2 MUSÍTE BÝT STARŠÍ 18 LET.