Na Vapour 2 E-Liquid 10 ml šarže VSLN & VSKS došlo k chybě tisku. Správné datum spotřeby je červenec 2019.

Ochrana soukromí

Datum účinnosti aktuálních zásad ochrany osobních údajů: 7. června 2010

Sdílíme vaše obavy ohledně ochrany osobních údajů

Vapour2.cz plně chápe potřebu chránit vaše osobní údaje, zatímco jste on-line, a vytvořila tyto zásady, aby vám poskytla maximální možné soukromí. V těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále jen "zásady") se popisují naše postupy týkající se sběru a využívání informací na našich webových stránkách, které se nacházejí na www.Vapour2.cz (dále jen "stránky"). Používáním těchto stránek nebo získáním jakéhokoli produktu či služby prostřednictvím této stránky souhlasíte s omezeným sběrem a použitím informací, jak je uvedeno v těchto zásadách. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami, nepoužívejte tyto webové stránky.

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, aby odrážely měnící se technologie a další faktory. Budeme vás informovat o změnách zásad uveřejněním aktualizovaných zásad na této stránce. Žádáme vás, abyste si vytvořili k této stránce záložku a pravidelně se seznamovali s obsahem, abyste byli obeznámeni s nejnovější verzí zásad. Skutečnost, kdy byly tyto zásady naposledy změněny, zjistíte kontrolou "Data účinnosti aktuálních zásad ochrany osobních údajů" v horní části zásad.

Společnost Vapour2.cz během vašich návštěv na naší stránce shromažďuje dva základní typy informací.

Za prvé shromažďujeme údaje neosobního charakteru. Jedná se o obecné informace, které nelze spojovat s jednotlivci, a neobsahují žádné osobní údaje; lze si jejich sběr představit jako jednoduchý typ statistického sběru dat. Když uživatelé přicházejí na naše stránky, shromažďujeme a akumulujeme informace o tom, mimo jiné, které stránky z našeho webu byly navštíveny, pořadí, v jakém byly navštíveny, a na které odkazy návštěvníci na webu kliknuli. Sběr těchto informací zahrnuje zaznamenání IP adres, operačního systému a softwaru prohlížeče používaného každým návštěvníkem těchto stránek. Přestože takové informace nelze vztáhnout k určité osobě, z IP adresy návštěvníka je možné určit poskytovatele internetových služeb a obecnou zeměpisnou polohu bodu připojení návštěvníka. Tyto informace dále používáme v provádění změn a vylepšení na webu, abychom vám – uživateli – poskytli jak plynulejší, tak efektivnější zážitek z nakupování.

Používáme také neinvazivní "cookies" a jiné technologie sledování ke shromažďování informací, které nelze vztáhnout ke konkrétní osobě, které používáme k tomu, abychom vám nakupování usnadnili. Cookies jsou alfanumerické identifikátory, které přenášíme na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho webového prohlížeče. Tyto soubory cookie nesledují, jaké jiné webové stránky navštěvujete, a neumisťují malware ve vašem počítači. Naše neinvazivní cookies nám zkrátka umožňují rozpoznat váš prohlížeč, jakmile navštívíte naše stránky. Tímto způsobem můžeme přizpůsobit vaše opětovné návštěvy a ušetříme vám čas při závěrečném zaúčtování. Abyste mohli využívat výhody registrovaného uživatele těchto stránek, musí váš prohlížeč být nastaven tak, aby cookies přijímal. Pokud nejste s přítomností cookies na svém počítači srozuměni, můžete je kdykoli odstranit, a to v menu Možnosti v prohlížeči. Prosím přečtěte si nápovědu ve svém prohlížeči, chcete-li se dozvědět přesnější údaje.

Za druhé, shromažďujeme údaje, které lze vztáhnout k určité osobě, abychom vám mohli poskytnout požadované služby a zpracovat jakoukoliv zakázku, kterou učiníte. Obecně platí, že naše stránky používají objednávkový formulář, registrační formulář a formulář k vyžádání newsletteru, a vy si tak od nás můžete vyžádat informace, produkty a služby. U těchto formulářů je zapotřebí, abyste nám poskytli údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a číslo kreditní karty, pro účely odběru požadované služby.

Dále, pokud budete využívat webové stránky ke koupi produktu nebo služby jako dárku, vyžádáme si od vás údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, týkající se příjemce dárku nebo potenciálního příjemce dárku, abychom jim tak mohli dárek dodat, pokud o to požádají.

Seznamte se s různými způsoby, jak Vapour2.cz používá informace, které shromažďujeme. Mějte na paměti, že zatímco doporučujeme všem třetím stranám zapojeným do chodu našeho podnikání, aby dodržovaly naše zásady týkající se soukromí našich návštěvníků a aby zpracovávaly údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, zodpovědným způsobem, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv činnosti nebo opomenutí třetích stran a ani ji nepřijímáme, včetně způsobu, jakým používají informace obdržené buď od Vapour2.cz nebo nezávislým způsobem.

Údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétní osobě

Vapour2.cz používá údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétní osobě, jako je vaše IP adresa a webové stránky, které navštívíte na našich stránkách, aby tak pomohla diagnostikovat problémy s našimi servery a spravovat naše stránky a zlepšovat služby a funkce související se stránkami. Vaše IP adresa a další údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétní osobě, mohou být rovněž použity ke shromažďování obecných demografických informací a k rozpoznání pravidel týkajících se toho, jak se zákazníci pohybují na stránkách, a trendů používání stránek. Tyto informace nám pomáhají při obchodních činnostech a při vývoji designu a rozvržení stránek.

Je rovněž možné, že budeme sdílet sdružené statistické údaje a jiné údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétní osobě, s našimi současnými a potenciálními obchodními partnery a s našimi poskytovateli služeb, aby tak mohli poskytovat podobné služby.

Údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě

Vapour2.cz používá z vaší strany získané údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, k dokončení transakcí, které jste iniciovali, zejména prodeje a dodávek výrobků a služeb. Vaše údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, se také používají k navázání kontaktu s vámi v případě potřeby ohledně otázek k objednávkám, které můžete učinit. Údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, můžeme rovněž použít k tomu, abychom vás kontaktovali, abychom se ujistili ve věci vaší spokojenosti s naším zbožím a službami, nebo abychom zjistili, jak vám můžeme posloužit lépe. Vaše rozhodnutí zúčastnit se průzkumu nebo vyplnit dotazník v této věci je zcela dobrovolné. Dále můžeme údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, použít k provádění hloubkového marketingového průzkumu, pokud jde o naše zákazníky a potenciální zákazníky.

Finanční údaje (číslo kreditní karty, datum vypršení platnosti kreditní karty, fakturační adresa a tak dále) se používají pouze pro účely vyúčtování za produkty a služby a vynakládáme veškeré úsilí, abychom vaše údaje uchovali v bezpečí před krádeží nebo podvodem. Používáme standardní šifrovací technologie a veškeré údaje týkající se kreditních karet / bankovní údaje zadané na této internetové stránce se přenášejí přímo do banky a nikdy se neukládají lokálně na serverech Vapour2.cz. Jako další preventivní opatření personál Vapour 2 nemá přístup k vašim finančním informacím; pouze majitelé společnosti a malá skupina vedoucích pracovníků má přístup k našemu rozhraní pro obchodní spolupráci.

Je možné že čas od času obdržíte informace od nás o nových funkcích, nových produktech a službách a speciální nabídky, o nichž se domníváme, že budou mít pro vás význam. Pokud byste se chtěli odhlásit od přijímání e-mailů od Vapour2.cz v budoucnu, klikněte zde a kontaktujte nás.

Vapour2.cz také může používat vaše údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, k předběžnému vyplnění formulářů, které stránky používají ke zjednodušení transakcí s námi, s tím, že v poslední fázi nákupu nebudete muset vyplňovat každé datové pole znovu.

Zvláštní případy, kdy bychom mohli používat údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, jsou uvedeny níže.

Příjemci dárků

Jak bylo uvedeno výše, shromažďujeme údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, o příjemcích dárků a lidech, jimž budete chtít věnovat dárky v budoucnu. To se provádí s tím účelem, aby bylo možné zajistit správné doručení dárků těmto příjemcům, a k připomenutí vám nadcházejících dat, kdy bude příležitost k obdarování. Neprodáváme ani nepronajímáme žádné údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, které nám poskytnete o těchto osobách, ale příjemci dárků mohou čas od času od nás obdržet nabídky prostřednictvím poštovních zásilek týkající se nových funkcí, nových produktů a služeb a speciálních nabídek, o kterých si myslíme, že je budou zajímat. Také můžeme zasílat marketingové nabídky prostřednictvím poštovních zásilek příjemcům dárků naším jménem a jménem našich poboček. V souvislosti s těmito nabídkami umožňujeme příjemcům dárků se odhlásit od přijímání budoucích marketingových poštovních zásilek od nás.

Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme s třetími stranami, které poskytují služby, včetně mimo jiné hostingu webových stránek, zpracování a realizace objednávek, zúčtování kreditních karet, služeb souvisících s elektronickým obchodováním, analýzy dat, posílání e-mailů a dalších služeb administrativní povahy. Údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, včetně finančních informací, jsou sdíleny s těmito třetími stranami za účelem poskytování těchto služeb a jsou omezeny pouze na zamýšlený účel.

Dále můžeme používat vybrané renomované třetí strany pro účely marketingu, zacílení a analýzy. Některé z těchto třetích stran mohou mít přístup k některým nebo všem informacím, které nám poskytujete a v souvislosti s poskytováním svých služeb mohou používat cookies nebo další sledovací technologie (tracking). Do té míry, že poskytujeme vaše údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, těmto třetím stranám, omezujeme jejich schopnost používat tyto informace pro jejich vlastní marketingové účely, jak nejlépe dokážeme; nemůžeme však být zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy při jejich zpracování na straně těchto třetích stran.

Nesdělujeme údaje jednotlivého zákazníka, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, třetím stranám pro účely eventuálního přímého marketingu třetích stran. Pokud jste byli kontaktováni třetí stranou vyjma Vapour 2 nebo jednou z jejích poboček, kteří mají k dispozici údaje, které jste nám poskytli, prosíme okamžitě kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům a učiníme vše, co je v našich silách, abychom záležitost prošetřili. Kromě toho vám také umožníme, abyste se rozhodli, zda od nás chcete přijímat další marketingové informace. Pokud nechcete, aby vám Vapour2.cz zasílal oznámení nebo speciální nabídky e-mailem, klikněte zde a informujte nás v této věci.

Vapour2.cz někdy realizuje průzkumy on-line v souvislosti s těmito stránkami, ve kterých vás žádáme o sdělení demografických informací a názorů. V rámci průzkumu od vás nevyžadujeme údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě. Používáme shromážděné údaje zjištěné v průzkumech na agregovaném základě k lepšímu porozumění potřebám všech našich zákazníků.

Vapour2.cz vám může zaslat pravidelná oznámení o aktualizaci stavu, změnách týkajících se služeb ve spojitosti se stránkami a dalších administrativních záležitostech.

Podle platných právních předpisů si vyhrazujeme právo k předání údajů týkajících se jakéhokoli návštěvníka stránek, pokud je tento návštěvník podezřelý, že porušil své závazky vůči nám, účastní se (nebo je podezřen, že se účastní) jakékoli nezákonné činnosti, v důsledku občanské úřední obsílky a požadavků v oblasti vyšetřování, k ochraně zájmů Vapour2.cz, našich či jiných zákazníků a v souvislosti s jinými zákonem povolenými či požadovanými postupy, pokud jde o tyto zvláštní případy.

E-maily od Vapour2.cz nebo obchodních partnerů společnosti a z této stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, včetně stránek, které mohou nebo nemusí být vlastněny či provozovány ze strany Vapour2.cz. Není-li výslovně uvedeno jinak, nejsme odpovědní za ochranu soukromí nebo obsah těchto webových stránek, včetně praxe používané těmito stránkami při shromažďování informací (např. číslo IP adresy, typ prohlížeče nebo operační systém), když se příjemci e-mailu nebo návštěvníci webu prokliknou odkazem na uvedené stránky. Pokud navštívíte tyto webové stránky, doporučujeme vám seznámit se s postupy ochrany osobních údajů na daných stránkách k zajištění bezpečného prohlížení webu.

Vapour2.cz se snaží aplikovat přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně proti ztrátě, zneužití a pozměňování údajů, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, jež spravujeme. Bohužel žádný bezpečnostní systém nebo systém přenosu dat po internetu nemůže být zaručeně 100% bezpečný.

V důsledku výše uvedených skutečností se na jedné straně snažíme chránit vaše údaje, které lze vztáhnout ke konkrétní osobě, nemůžeme však zaručit bezpečnost našich serverů, prostředků, jimiž jsou informace přenášeny mezi vaším počítačem a servery Vapour2.cz, nebo jakýchkoli informací, které nám byly poskytnuty nebo jakékoli třetí straně prostřednictvím těchto stránek nebo v souvislosti s nimi. Všechny tyto údaje poskytujete na vlastní nebezpečí, avšak mějte na paměti, že tato rizika lze minimalizovat používáním odpovědných návyků při prohlížení, jako je použití antivirového softwaru a podobných bezpečnostních opatření.

Pokud jste si vytvořili účet na Vapour2.cz, můžete aktualizovat svou poštovní adresu, e-mailovou adresu, jméno nebo telefonní číslo při návštěvě domovské stránky, a to kliknutím na "Můj účet"; odkaz se nachází v horní části stránky. Po přihlášení můžete přistupovat k těmto osobním údajům kliknutím na "Údaje o mém účtu"; odkaz je umístěn v menu uprostřed stránky. Tím se dostanete na stránku se všemi údaji o účtu, které k vaší osobě lokálně ukládáme. Věnujte prosím nějaký čas tomu, abyste se ujistili, že vaše údaje jsou správné, kvůli včasnému doručení, jakož i kvůli aktuálnosti svých preferencí, pokud jde o zasílání.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, sběru dat a jejich využití touto stránkou nebo vašeho kontaktu s těmito stránkami nebo chcete-li nahlásit porušení těchto zásad, můžete nám napsat na: Zákaznický servis Vapour 2 Pod Vodovodem 519/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, nebo kliknutím na odkaz níže Kontaktujte nás.

Prioritou stránky Vapour2.cz je vysoká úroveň zákaznické zkušenosti. Neustále kontrolujeme zpětnou vazbu od vás, abychom se zlepšovali a zvyšovali úroveň vašeho zážitku z nakupování. Můžete nám sdělit svůj názor, když nám pošlete e-mail nebo kontaktujte naše Oddělení péče o zákazníky na bezplatné lince 800 622 222 a 800 303 404.

 

Enter your batch # in the field below

K ZAKOUPENÍ A POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU VAPOUR 2 MUSÍTE BÝT STARŠÍ 18 LET.